Menu

GRONO PEDAGOGICZNE

dyrektor:
mgr Barbara Nabakowska

z-ca dyrektora:
mgr inż. Alina Strójwąs

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot

mgr Bembenek Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, zespół kociewski

mgr Borowska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

mgr Borys Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bresa Alicja

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Chmielecka Iwona

język niemiecki

mgr Chyła Łukasz

wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

mgr Czapiewska Joanna język angielski
mgr Czapiewska Mariola

geografia, przyroda, muzyka

mgr Górska Natalia edukacja wczesnoszkolna, język angielski, terapia pedagogiczna
mgr Gunia Karolina język angielski, terapia pedagogiczna
mgr Ichniowski Grzegorz matematyka, informatyka
mgr Koślicka Natalia język polski, historia, wos
mgr Kowalewska Beata edukacja wczesnoszkolna
mgr Lichnerowicz Zdzisława biblioteka
mgr Maślanka Ewelina

język polski, logopeda

mgr inż. Moćko Jarosław informatyka
mgr Nabakowska Barbara matematyka
mgr Noch Sylwia religia, rewalidacja, terapia pedagogiczna
mgr Nowacki Mirosław wychowanie fizyczne
 

 

 

 

mgr Nowak Anna

matematyka, chemia

mgr Owsiak Beata matematyka
mgr Pauch Małgorzata

pedagog, doradca zawodowy

dr Pauch Seweryn

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piątkowska Weronika historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Piontek Elżbieta religia
mgr Sakowska Anna język polski
mgr inż. Strójwąs Alina

biologia

mgr Szucki Piotr wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
mgr Świtała Gabriela pedagog
mgr inż.Trepkowski Janusz fizyka, wychowanie fizyczne
mgr Trochowska Arletta wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Truty Anna język angielski

mgr Turzyńska Aleksandra

język polski, wychowawca świetlicy, logopeda

mgr Wolska Joanna

wychowanie fizyczne, terapia pedagogiczna, rewalidacja

mgr Wolski Andrzej

plastyka, technika, zajęcia artystyczne

mgr Żur Ewa

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
    ul. Kościuszki 12 A
    83 - 130 Pelplin
  • (+48) 58-536-15-69
    spnr2@pelplin.pl

Galeria zdjęć